301 madencinin “mezarı” yeniden açılıyor

AKP, Soma katliamındaki sorumluluğuna bakmadan Eynez maden ocağını yeniden açmaya hazırlanıyor.

301 madencinin “mezarı” yeniden açılıyor

Manisa’da AKP’den milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen ve Murat Baybatur, Soma’daki seçmene teşekkür etmek için ziyaretler düzenledi. Özdağ, 301 madencinin öldüğü katliamın meydana geldiği Eynez ocağının 3-4 ay içinde emniyet tedbirlerinin alınmasında sonra açılacağını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP iktidarının Eynez maden ocağını hiçbir şekilde denetlememiş olmasından ise bahsetmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Soma’da yaşanan katliam ile ilgili olarak süren davada, mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda ise sadece ocaktaki güvenlik eksikliklerine değil bir bütün olarak madenlerin işletilme sistemine dair önemli tespitler yer alıyordu. AKP’lilerin bunları değerlendirmeden bir katliamın yaşandığı ocağın açılmasını bir “müjde” gibi duyurması elbette şaşırtmıyor. Ancak işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına ilişkin bakanlıktan başlayan ihmaller zincirinin de nasıl düzeleceği bilinmiyor.

Kusur ve ihmaller bakanlıktan başlıyor

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 9 kişilik bilirkişi heyetinden 7’sinin imzası ile, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yüzde 70, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yüzde 15, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yüzde 10, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yüzde 5 oranında kusurlu bulunmuştu. Diğer 2 bilirkişinin ayrık olarak düzenlediği raporda, ise yine aynı kurumlar sorumlu bulunurken, kusur oranları Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. için yüzde 50, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu için yüzde 30, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yüzde 10, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde yüzde 10 olarak belirtilmişti.

Büyük Kusur Soma Kömürleri A.Ş.’de

Bilirkişilerden 7’sinin imzasının bulunduğu raporda, Soma Kömürleri İşletmesi A.Ş’nin kusurları, üretim zorlaması, gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemleri alınmadan üretimin kontrolsüz bir şekilde artırılması, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile mesleki eğitimin mevzuat hükümlerine uygun şekilde verilmemesi, işletmedeki ‘iç denetim’ faaliyetlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmemesi, ocağın havalandırması konusundaki hatalı uygulamalar ve sorunların çözümlenmemesi şeklinde sıralanmıştı.

Raporda, ocak şartlarına uygun karbon monoksit maskesinin seçilmemesi ve seçilen maskesinin yetersiz kalması, var olan maskelerin kontrol ve bakımının da gerektiği şekilde yapılmaması, gaz izleme sistemindeki sorunlar ve bunların giderilmesi konusuna kayıtsız kalınması, elektrik enerjisi ile çalışan cihazlardan bir bölümünün ex-proof özellik taşımaması, yangınla mücadele ve tahlisiye konularında yetişmiş yeterli sayıda personel bulundurulmaması da eksikler arasında sayılırken bu işlemler için gerekli araç ve gereç altyapısının oluşturulmadığına dikkat çekiliyordu. Tüm bunların olayın meydana gelişini doğrudan etkilediği vurgulanıp, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin kusur oranının yüzde 70 olduğu belirtilmişti.

TKİ yüzde 15 kusurlu

Raporda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ise yüzde 15 kusurla ikinci sırada yer almıştı. TKİ’nin ruhsat sahibi olduğu sahayı, Hizmet Alım Sözleşmesi ile kömür üretimi yapmak ve üretilen kömürü teknik şartnamede belirtilen yerlere teslim etmek üzere Soma Kömürleri İşletmesi A.Ş.’ye devrettiği vurgulanan raporda, “İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmesi’nin 19. Maddesi’nde İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir’ hükmü yer almaktadır. TKİ, projede belirtilen üretim miktarının Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından kısa bir zaman süreci içinde önemli miktarda artırılmasına karşı kayıtsız kalmıştır” deniirken TKİ’nin Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hazırlanan, TKİ Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanı ve Yeraltı Kontrol Müdürü tarafından onaylanan Haziran 2011 tarihli ‘Ege Linyitleri İşletmesi Müessesi Müdürlüğü Eynez Karanlıkdere Yeraltı Sahasında Kömür Üretme İşine Ait Revize Uygulama Projesinde’ gündeme getirilen S panoları hava dönüşlerinin ikinci bir yol ile yeryüzüne bağlanması işinin tamamlanması konusunda inisiyatif kullanmadığı, işletmedeki, havalandırma, gaz izleme sistemi ve ocak havasının analizi, yangınla mücadele ve tahlisiye konularındaki eksiklik ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi için girişimde bulunmadığı için de kusurlu olduğu vurgulanıyordu.

“Üretim ve işçi sayısı artmış havalandırma aynı kalmış”

Ocaktaki bazı panolarda seri havalandırma uygulandığı, onaylı projede bulunmadığı halde kara tumba yöntemi ile üretim yapıldığına da dikkat çekilen raporda, “1’nci Revize Projesi’nde, sözleşmede belirlenen yıllık 1 milyon 500 bin ton üretimin gerçekleştirilebilmesi için yeraltı ve yerüstü çalışanların sayısı 2 bin 26 kişi olarak belirtilmesine rağmen bu kapasitenin sağlanması için biri yedek iki adet dakikada 2 bin 500 metreküp kapasiteli vantilatör kullanılmış. Ancak, 2012 yılında kömür üretimi 3 milyon 816 bin 15 ton, 2013 yılında ise 3 milyon 566 bin 457 ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının Mart ayında, hak ediş dosyasından alınan sigortalı olarak prim yatırılan toplam işçi sayısı ise 3 bin 367’dir. Üretimin iki katından fazlasına çıkmış, çalışan sayısının artırılmış olmasına rağmen, havalandırma sisteminin aynen korunmuş olması iş sağlığı ve güvenliği yönünden çok büyük bir ihmali ortaya koymaktadır” denilmişti.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) bu gelişmelere karşı kayıtsız kalıp, yangın tehlikesi bulunan ocakta kullanılan makine ve ekipmanlardan bir bölümünün ex-proof özellik taşımadığı, bantların alev yürütmez tipte olmadığı, yanıcı özellik taşıyan ahşap tahkimat malzemesi kullanıldığı, kömür damarlarının kendiliğinden yanmaya eğilim açısından yüksek riskli sınıfa girdiği bilinmesine rağmen terkedilen eski üretim alanlarında oluşabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınmadığının anlaşıldığına da raporda yer verilmişti.

“Bakanlığa denetimi gerektiği gibi yapmadığı için yüzde 5 kusur”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’nda iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli hatalı uygulama ve eksiklikler bulunmasına rağmen denetimlerde hiçbir noksanlık belirlenememiş olması, denetimleri gereken şekilde yapmadığı gerekçesiyle yüzde 5 kusur veriliyordu.