ABD Kovulmalı, Bu Düzen Değişmeli
Ekonomi

Yem fiyatları uçuyor: Ziraat Mühendisleri Odası'ndan açıklama

Türkiye’de hayvancılıkta en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yemde fiyat artışları ivmelenirken, Ziraat Mühendisleri Odası artışlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) verilerine göre; yem fiyatlarındaki artış yüzde 21 ile yüzde 53 arasında oldu. Yoncadaki bir yıllık fiyat artışı yüzde 21 olurken, süt yemi yüzde 26, besi yemi yüzde 28, silajlık mısır yüzde 29, saman yüzde 38, korunga yüzde 53 oranında artış gösterdi.

Girdi fiyatlarındaki en düşük artış yüzde 17 ile üre gübresinde görülürken, mazotta yüzde 27, DAP gübresinde ise yüzde 39 oldu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, yem fiyatlarındaki artış ile ilgili şunlara dikkat çekti:

  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre ülkemizin 74 milyon ton kaba yem ihtiyacı bulunuyor. Bunun 59 milyon tonu üretilebilmekte olup 15 milyon ton kaba yem açığımız bulunmaktadır. Fabrika yemi ihtiyacımız ise 9 milyon tondur. Bunun 4 milyon tonu üretilebilmekte olup 5 milyon ton fabrika yemi açığımız bulunmaktadır. Üretebildiğimiz yemin hammaddesi mısır ve soyanın da yarısı yurtdışından GDO’lu olarak ithal edilmektedir.
  • En ucuz yem kaynağımız meralarımız, her geçen gün amaç dışı kullanımlara tahsis edilerek hayvancılık sektörünün yem ihtiyacını karşılamaktan uzaklaşmaktadır. Piyasadaki yem yetersizliği fiyatları hızlı bir şekilde yukarı çekmekte, yem üretimini planlamaksızın sektöre giren işletmeler birbiri ardına iflas etmektedir.
  • Kullanılan girdiler açısından Türkiye’nin yurtdışına bağımlı oluşundan dolayı döviz kurundaki en ufak artış üretim maliyetlerini çok hızlı bir şekilde artırmaktadır.
  • Sekiz yıldır artarak devam eden ithalata rağmen üretici kanadındaki sorunlar çözülememiş ve serbest piyasada fiyatlar bir türlü kontrol altına alınamamıştır.
Yukarı