emperyalizme karşı mücadele konferansı
Gençlik

Müftü nikâhını protesto eden öğrenciye skandal ceza

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa taslağını protesto eylemine katılan üniversite öğrencisi, skandal bir kararla yurttan atıldı.

Müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa taslağını protesto eylemine katılan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi E.N.D’ye, “yasa dışı örgütsel eylemlere katıldığı” gerekçesiyle kaldığı “öğrenci yurdundan süresiz çıkarma” cezası verildi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Öğrenci Yurdu’nda kalan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan E.N.D hakkında müftülere nikâh kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı’na ilişkin basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Hakkındaki disiplin soruşturması kapsamında savunma yapan E.N.D, suç teşkil eden herhangi bir eyleminin bulunmadığını belirterek “Eylemim T.C. Anayasası’nda güvence altına alınan ifade özgürlüğünün kullanılmasıdır. Başlatılan soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Valiliğin yasak kararı alıp almadığını bilmiyordum. Bu olay sonrasında öğrendim. Hakkımda başlatılan soruşturma sonrası yaptığım araştırmada Eskişehir Valiliği’nin yalnızca 1. OHAL dönemi için bir yasaklama kararının olduğunu, daha sonraki 2-3-4 ve devamı dönemleri için almış olduğu herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığını öğrendim. Ben demokratik hakkımı kullandım. Demokratik hakkımı kullandığı için kişilere disiplin cezası verilemeyeceği yerleşik mahkeme içtihatlarında belirtilmiştir” dedi.

Katıldığı açıklamanın “düşünce ve ifadeyi yayma hürriyeti” başlıklı anayasanın 26. maddesinde düzenlenen “herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” hükmü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü başlıklı 10. maddesinde “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir” şeklinde teminat altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ve hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı olmadığını kaydetti.

Buna karşın öğrenci yurdunun disiplin kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 23/2-1 maddesi gereği “yurt içinde veya dışında yasadışı örgütsel eylemlere katılmak veya başkalarının bu eylemlere katılması için baskıda bulunmak” suçlamasıyla yurttan süresiz çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı ve öğrenciye tebliğ edildi.

Yukarı