emperyalizme karşı mücadele konferansı
Serbest Kürsü

SERBEST KÜRSÜ | Liseliler 1 Mayıs’ta gericiliğe, emperyalizme karşı safları sıklaştırmalıdır!

Ülkemiz, 1 Mayıs’a giderken gençliğin sorunları, memleket sorunlarıyla kesişmektedir. Ne memleketin sorunları gençlikten, ne de gençliğin sorunları memleketin sorunlarından bağımsız değildir…

Yiğit AYDINOĞLU

Ülkemiz, 1 Mayıs’a giderken gençliğin sorunları, memleket sorunlarıyla kesişmektedir. Ne memleketin sorunları gençlikten, ne de gençliğin sorunları memleketin sorunlarından bağımsız değildir. Okumuş gençlik, emekçi halka karşı sorumludur!
Emperyalistler, memleketimizde ve bölgemizde, özel olarak Suriye’de, kanlı planlarını gerçekleştirmek için her türlü yola başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanlarıyla Suriye’yi bölmek için bir araya gelmiş olan kan emici emperyalistler, bölgemizde tam bir egemenlik kurmak için uğraş içindeler. AKP iktidarı, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında emperyalizm yanında bir tavır sergilemeye devam etmektedir. AKP emperyalizmin yerli işbirlikçisidir!
AKP iktidarı, özelleştirmelerinin son hamlesi olarak da kamuya ait şeker fabrikalarını özelleştirmiştir. AKP yağmacıdır, piyasacıdır!

Meslek Liselerinde, staj sömürüsü açık bir gerçektir. AKP, sermaye sınıfının daha fazla kâr hırsı için her sanayi bölgesine bir meslek lisesi projesini geliştirmiş, işi öğrenmek adı altında, üniversiteyi hazırlanması gereken liseli gençleri fabrikalarda genç yaşta sömürüye mahkum etmiştir. AKP, ucuz iş gücünün peşindedir!

Anadolu ve Fen liselerinde bilimsel eğitimin içi boşaltılmıştır. Karl Marx’sız felsefe, evrimsiz biyoloji olamaz. Kindar-dindar bir nesil hedefi uğruna, AKP eğitimi kendi tarafına bükmeye çalışmıştır. Müfredattan kaldırılan Karl Marx, evrim teorisi AKP’yi aklayamayacaktır. AKP, bilimsel eğitim düşmanıdır!

Proje okul meselesiyle beraber, AKP iktidarı gericiliğe geçtiğimiz yıllarda hız vermeye devam etmiştir. İlerici, aydın öğretmenlerimizi okullarımızdan KHK’larla yollamış, yerine badem bıyıklı “eğitimcilerini” yerleştirmiştir. AKP’nin projesi olmayacağız!

Ardı arkası kesilmeden sınav sistemi değiştirilmiş, AKP, liseli gençliğe ezberciliği zorunlu kılmıştır. Yapılan sınav değişiklikleri, eğitim sistemini düzeltmek bir yana dursun, her zaman bir öncekinden çok şey götürmüştür. Deneme tahtası değiliz! Senede bir sınav sisteminin değişmesi, AKP’nin eğitimde sıkışmışlığının bir ürünüdür.

AKP iktidarı sene başında gerici, tecavüzcü vakıflarla “eğitim protokolü” imzalamış, adı 45 çocuğa tecavüzle anılan Ensar Vakfı vb. örgütlenmelerin okullarımıza girmesine olanak sağlamıştır. Yetmemiş, dönem içerisinde Ülkü Ocakları ile anlaşma imzalayıp, Ülkü Ocaklarını bir eğitim yapılanması olarak servis etmiştir. Hep beraber, okullarımızda gericiliğin bayrağını yükseltmeyi, kindar-dindar bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Liseler bizimdir! Liselerde aydınlanmanın bayrağı yükselecektir.

AKP iktidarı memleketin her alanında, özellikle eğitim alanında piyasacılığı, sömürüyü yükseltmiş, bilimsellikten uzaklaşmıştır. Bizler, liselerimizde staj sömürüsüne, gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Bu memleket de bizim, liseler de bizim. 1 Mayıs’ta safları sıklaştıralım, aydınlanmanın bayrağını yükseltelim!

Yukarı