ABD Kovulmalı, Bu Düzen Değişmeli
İç Açı

KHK ile kamu çalışanlarına sendika yasağı genişliyor

Son uyum KHK’sı ile kamu çalışanlarının sendika kurma ve üyelik yasağı daha da genişledi.

Son uyum KHK’sı ile kamu çalışanlarının sendika kurma ve üyelik yasağı daha da genişledi. Cumhurbaşkanı tarafından anonim şirket olarak kurulacak kamu sermayeli şirketlere Türk Ticaret Yasası’nın birçok maddesinden muafiyet hakkı tanındı.

703 sayılı KHK ile yasanın sendika kurma ve üyelik yasaklarını düzenleyen maddesi değiştirildi. Yeni sistem ile birlikte birçok kurum ve kuruluş Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Yasada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde çalışan kamu görevlilerine sendika üyesi olma ve sendika kurma yasağı bulunuyordu. 703 sayılı KHK ile kapsam biraz daha genişletildi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri de sendikalara üye olamayacak ve sendika kuramayacak.

Yasada kamu işveren heyetinde yer alacak olan bakanlıklar ve kurumlar tek tek sayılıyordu. KHK ile yapılan değişiklikle kamu işveren heyetine kimin başkanlık yapacağına Cumhurbaşkanı karar verecek. Ya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan heyete başkanlık yapacak. Heyette başka hangi bakanların ve kamu kurumlarının temsilcilerinin yer alacağına da yine Cumhurbaşkanı karar verecek. KHK’lar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatları yeniden düzenlendi. Birçok kamu kurumunda hizmet kolları değişti. Hizmet kollarında yapılan değişiklikler 15 Mayıs 2019 tarihine kadar uygulanmayacak

Başbakanlık’taki şoförlere kıyak

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kamuda kapsam dışında kalan çok sayıda taşeron işçi kadro beklerken, uyum KHK’sinde Başbakanlık’taki taşeron firmalarda çalışan şoförler için de özel düzenleme yapıldı. Geçen dönemde kamudaki ve belediyelerdeki taşeron işçiler kadroya ve belediye şirketlerine geçirilmişti. Ancak ihalelerde aranan şartlar nedeniyle çok sayıda taşeron işçi kapsam dışında kalmıştı. Başbakanlık’taki şoförler de kapsam dışında kalan işçiler arasında yer almıştı. Uyum KHK’sinde bunlara özel düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Başbakanlık’ta şoför olarak çalışmakta olanlar sürekli işçi kapsamında kadroya alınacak. Ancak bunun için Başbakanlık’a karşı açtıkları davalardan veya icra takiplerinden vazgeçmeleri gerekecek. Ayrıca Devlet Memurları Yasası’nda aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına da bakılacak. Kadroya geçirilen şoförler Başbakanlık’ın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 1 ay içinde atanacaklar.

 

 

Yukarı