ABD Kovulmalı, Bu Düzen Değişmeli
İç Açı

İstanbul ve Ankara'ya toksik atık sevkiyatı

İstanbul ve Ankara’yı tehdit eden kamyonlarla atık sevkiyatı nedeniyle basın toplantısı yapan Bozoğlu, atıkların yüksek oranda ağır metal kurşun içerdiği için “depolanamaz” nitelikte olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara’yı tehdit eden kamyonlarla atık sevkiyatı nedeniyle basın toplantısı yapan Bozoğlu, atıkların yüksek oranda ağır metal kurşun içerdiği için “depolanamaz” nitelikte olduğunu söyledi.

Hürriyet‘in haberine göre Bozoğlu, “Karayolu ile taşınırken geçtiği bölgeler dahil depolandığı alanlar büyük risk altında. Sevkiyat acilen durdurulmalı” uyarısı yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle ilgili firmaya geçen yıl 2 milyon TL ceza kestiğini belirten Bozoğlu, “Sonra bu atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılması kararlaştırıldı” dedi.

Bozoğlu, tehlikeli atık grubunda yer alan baca gazı tozundan çinko oksit üreten Marzinc Marmara Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. Karabük Şubesi’nin, üretim sonrası oluşan atıkları Karabük OSB’de depoladığını söyledi. Bozoğlu, bir süredir Karabük OSB’den tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı başlatıldığını, atıkların İstanbul’da Kömürcüoda, Ankara’da ise Sincan Çadırtepe’de depolanmaya başlandığını belirtti.

Firmaya 2 milyon TL ceza

Bozoğlu, durumun neden tehlikeli olduğunu şöyle anlattı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Ocak 2017’de Marzinc firmasının atıklarının depolandığı alandan numune aldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde test ve analiz raporu hazırlandı. Bu analizde atığın tehlikeli ve toksik olduğu belirtildi. Bakanlık, tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle 14 Kasım 2017’de Çevre Kanunu’na göre firmaya 2 milyon 100 bin TL ceza kesti.

Bakanlık, kendisine ait olan Çevre Referans Laboratuvarı’nda da analiz yaptı ve atıkların depolanmasına dair belirlenmiş olan 1. sınıf depolama tesisi sınır değerinden yaklaşık 15 kat daha yüksek oranda ağır metal olan kurşun bulunduğu tespit edildi. Yani Marzinc sahasından çıkan atıkların depolanamaz nitelikte olduğu raporda ortaya kondu. İçerisindeki kurşun oranı depolanma seviyesine çekilmeden bu tehlikeli atığın depolanması mümkün değil.”

Bozoğlu, şöyle devam etti:
“Ancak Bakanlık daha sonra kendi kestiği cezayla çelişkili işlem yaptı. Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karabük İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına verdiği cevapta söz konusu atıkları bu kez tehlikesiz kabul ederek atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılabileceğine karar verdi.

Atık kamyonları durdurulmalı

Ulusal mevzuatımıza ve mühendislik bilimine göre yüksek seviyede kurşun ihtiva eden bu atıkların bırakın çimento fabrikasında hammadde yapılmasını, düzenli depolama sahasında depolanması bile mümkün değil. Kurşun, ölü doğum, davranış bozukluğu, hipertansiyon, anemi ve ölüme sebep oluyor. Ciddi çevresel etkileri olan bu maddenin bulunduğu atıkların doğru yönetilmesi gerek. Karabük OSB’den yola çıkan bu atıklar karayolu ile İstanbul ve Ankara’ya taşınırken geçtiği bölgeler dahil depolandığı alanlar büyük risk altında. Yer altı su kaynaklarımıza, toprağa, havaya bulaşma riski olan bu atıkların sevkiyatı acilen durdurulmalı. İstanbul ve Ankara Valisini göreve çağırıyorum. Bu atık kamyonları durdurulup mutlaka kontrol edilmeli”

İstatistiklere göre Türkiye’de 2009 ve 2015 yılları arasında yılda ortalama 7,2 milyon ton tehlikeli atık oluştu. Yine bu süre içinde toplamda yaklaşık 50,5 milyon ton tehlikeli atık üretildi.

Yukarı