emperyalizme karşı mücadele konferansı
Hafıza-i Beşer

Hafıza-i Beşer | 5 Ocak 1930: Sovyetler Birliği'nde tarımın kolektivizasyonu yasası çıkarıldı

İnsanlığın en büyük kazanımı Sovyetler Birliği’nde 88 yıl önce bugün, sosyalist planlı ekonomi uygulaması kapsamında tarımda kolektivizasyona başlanmıştı.

1917’de Rusya’da gerçekleşen Ekim Devrimi sonrasında ülkenin yeniden yapılanması için atılan adımlar oldukça önemlidir.

Özellikle 1929 yılında, dünyanın çoğu sanayileşmiş ülkesinde yıkımlar yaratan Büyük Buhran ile işsizlik ciddi oranlarda yükselmişti. Böylesi bir kriz döneminde yeni kurulan Sovyetler Birliği ise planlı üretim biçimini hayata geçirerek hızlıca gelişiyor, sanayileşme ivmesini artırıyordu.

İşte bu planlamadan en önemlisi 5 Ocak 1930 yılında çıkarılan yasadır. Sovyetler Birliği, yeni çıkardığı yasayla tarımda kolektivizasyonu zorunlu hale getirerek yurttaşların özel çiftliklere sahip olmalarını yasaklıyor ve tarımsal üretimin kooperatif yöntemlerle yapılmasını öngörüyordu.

Böylelikle üretim, sosyalist planlı ekonomi ile gerçekleşerek süreç içerisinde işsizliğin ortadan kaldırılmasını sağladı.

 

 

 

 

Yukarı