emperyalizme karşı mücadele konferansı
Ekonomi

BES zorbalığında yeni dönem başlıyor

1 Temmuz’dan itibaren çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan işyerlerinde çalışanlar sisteme dahil edilecek.

AKP’nin emekçilere dayattığı zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) sisteminde Temmuz ayıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Emekçilerin 2017 başından itibaren çalıştıkları işyerinin büyüklüklerine ve sektörlerine göre sisteme dahil edildiği dayatma, 1 Temmuz’dan itibaren çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan işyerlerinde çalışanları da kapsayacak.

Sistemin esas hedefinin çalışanların ücretlerinden yıllar boyunca kesinti yapılarak emeklilik şirketleri aracılığıyla sermayenin hizmetine para aktarılması olduğu biliniyor.

Milliyet yazarı Cem Kılıç, bugünkü köşesinde kaleme aldığı “Otomatk BES’in kapsamı daha da genişleyecek” başlıklı yazısında önemli noktaları şöyle aktardı:

Cem Kılıç’ın yazısından satır başları şöyle:

  • Otomatik katılımlı BES’te çalışanların sisteme dahil edilmesi, esas olarak işverenlerin sorumluluğunda. 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla sisteme dahil olabilecek özellikte çalışanları olan işverenler bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundalar. Bu açıdan, işverenin başlıca sorumlulukları, emeklilik şirketinin seçimi, fonların seçimi ve katkı payının kesilmesi şeklinde. İşveren, ilk olarak her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketiyle sözleşme yapmakla yükümlü. Bununla birlikte, işverenin sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren veya içermeyen fon tercihini alması gerekiyor. Eğer, tercihte bulunmayan çalışanlar söz konusu ise işveren çalışanı için tercih yapabiliyor. Son olarak, işveren katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla da yükümlüdür.
  • Diğer taraftan, işveren ve emeklilik şirketinin anlaşması durumunda, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerin icrası işveren tarafından emeklilik şirketine bırakılabilir.
    Otomatik katılımlı BES’de kademeli geçiş devam edecek. Bu bağlamda, 1 Ocak 2019 tarihinde 5 ila 9 çalışanı olan işyerleri, 1 Temmuz 2019 tarihinde de 1 ila 4 çalışanı olan işyerleri kapsamda olacak ve yasada belirtilen özellikleri taşıyan çalışanlarını sisteme dahil edecek.
  • 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla otomatik katılımlı BES’te yeni düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemelerden ilki, otomatik katılımlı BES kapsamında çalışanların cayma hakkının Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek olmasıydı. Diğer önemli düzenleme ise otomatik katılımlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerindeki sözleşmeye birikimlerinin aktarılması ve eski sözleşmeye devam edebilme hakkının kaldırılmasıydı.
Yukarı