emperyalizme karşı mücadele konferansı
Hafıza-i Beşer

23 Nisan 1920: TBMM açıldı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

88 yıl önce bugün TBMM açılmış ve bugün çocuklara bayram olarak ithaf edilmişti.

23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmış olmasıdır.

“23 Nisan”, 1921’de çıkarılan 23 Nisan’ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye’nin ilk ulusal bayramı olmuştur. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda, TBMM’nin açılış tarihi olan 23 Nisan “Milli Hakimiyet Bayramı” olarak kutlamış ve bu durum 1 Kasım’ın uzun vadede bayram olarak unutulmasına neden olmuştur.

1935’te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve “23 Nisan Milli Bayramı”nın adı “Milli Hakimiyet Bayramı” haline getirilmiş, böylece 1 Kasım Hakimiyet-i Milliye Bayramı ile 23 Nisan Milli Bayramı birleştirilmiştir.
23 Nisan’ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM’nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu’nun) o günü “Çocuk Bayramı” olarak duyurmasıyla başlanmış kabul edilir.

1927’de ilk kez kutlanan çocuk bayramı, başta kaynak oluşturma olmak üzere, çocuklara neşeli bir gün geçirtmeyi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 1927’deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Mustafa Kemal arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu’nun konser vermesini sağlamıştır.

Bayramın en son şeklini alışı ise 1981’de gerçekleşmiştir. Darbe döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

Yukarı