İç Açı

Erdoğan buyurdu YÖK yaptı: Akademide yeni dönemin ayrıntıları belli oldu

Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün yardımcı doçentlik ile ilgili yaptığı değişikliğin ayrıntıları belli oldu.

Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün yardımcı doçentlik ile ilgili yaptığı değişikliğin ayrıntıları belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) edinilen bilgiye göre, bundan sonra öğretim üyeleri ‘doktor’, ‘doçent’ ve ‘profesör’ olarak tanımlanacak. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ kadrolarına doktor veya eşdeğer unvana sahip tüm adaylar başvurabilecek.

Üniversiteleri YÖK’ten edinilen bilgilere göre yasa tasarısının detayları şöyle:

Mevcut öğretim görevlisinden farklı

Mevcut öğretim görevlileri öğretim üyesi statüsünde değil. ‘Doktor Öğretim Görevlisi’ ise öğretim üyesi statüsünde olacak. Dolayısıyla iki kadro birbirinden farklı.

Doktora sonrası geçiş daha hızlı olacak

Yardımcı doçentlik kadrosu 2547 sayılı kanun ile sisteme girdi. Akademinin kendi tabii ihtiyacı ve doğası sonucu değil, o günkü sorunlara pratik çözüm üretmeye yönelik olmak üzere icat edildi. Yükseköğretim Kanunu’ndaki “yardımcı doçentlik” kadrosu “doçentin yardımcısı” şeklindeki bir yanlış algı oluşturduğu gerekçesiyle, “Doktor Öğretim Görevlisi” kadrosu ihdas edildi. Bu düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş sürecinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ön görülüyor.

Doçentlik başvurularında değişiklik

Yardımcı doçentliğin kaldırılması; doktor öğretim görevlisi kadrosunun getirilmesi düzenlemesinin doçentlik sürecindeki köklü değişikliklerle birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut sistemde doçentlik başvuruları (a) yabancı dil barajı, (b) eser inceleme ve (c) sözlü sınav olarak üç aşamada gerçekleştiriliyor. Doçent unvanına sahip kişilerin doçentlik kadrolarına atanma süreci ise üniversitelerin kendi senatolarınca belirlenen atama kriterlerince yapılıyor.

 

Sözlü sınav kalkıyor, yabancı dil barajı düşüyor

Yeni düzenlemeler bu iki sorunlu alanı ortadan kaldıracak. Yani kanunda yer alan yabancı dilde asgari 65 puan ön şartı ve sözlü sınav zorunluluğu kaldırılacak.

Bunun yanında doktora başvurularında mevcut sistemde asgari 65 olan yabancı dil puan şartı, 55’e indirilecek.

Yukarı