Emek Postası

Zonguldak madenlerinde yağmanın önünü açan madde değiştirildi

TTK’ya bağlı maden ocaklarının özelleştirmesinin önünü açan ve binlerce maden işçisinin tepki gösterdiği düzenlemede değişikliğe gidildi.

AKP, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocaklarının özelleştirmesinin önünü açan yasa maddesine karşı Zonguldak ve Bartın’da binlerce maden işçisinin gerçekleştirdiği eylemlerin ardından Meclis’te ilgili maddede değişikliğe gitti.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba tasarıda yapılan değişiklikle,  Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi.

Tasarıda yer alan “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu rahsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki 58. maddede AKP’lilerin önergesiyle şu değişiklik yapıldı:

“Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

Diğer madenlere ret

AKP kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

VİDEO | Zonguldak’ta özelleştirmeye karşı büyük eylem: Binlerce maden işçisi ocaklardan çıkmıyor!

VİDEO | Maden işçilerinin direnişi Amasra’ya yayıldı!

Yukarı