ABD Kovulmalı, Bu Düzen Değişmeli
Görüş

Rıfat Okçabol: Bu sempozyum sosyalist bir dünyanın bir düş olmadığını gösterecek olması bakımından önemli

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız dördüncü görüş Prof. Dr. Rıfat Okçabol’a ait.

Marksist Manifesto dergisi Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu” düzenleyecek.

15 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum Ekim Devrimi’nin ve Sovyetler Birliği’nin  insanlığa kazandırdıklarını yeniden hatırlamak ve bugün ile bağını kurmak amacıyla toplanacak.

Gazete Manifesto olarak sempozyumda tebliğ sunacak isimlerin sempozyum hakkındaki görüşlerini aldık.

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız dördüncü görüş Prof. Dr. Rıfat Okçabol’a ait. Okçabol’un sempozyumdaki konuşması “Sosyalizm ve Eğitim” üzerine olacak.

Ekim devriminin ve dolayısıyla bu sempozyumun bugün için önemi nedir?

Ekim Devrimi, insana, herkesin ırk ve cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit sayılmalarına, birilerinin başkalarını sömürmemesine, emekçilerin iktidarına, özgürlük ve bağımsızlığa, eşitsizliklerin ve haksızlıkların yok edilmesine, her kültürün değerli olduğuna, bilimselliğe ve toplum severliğe yürekten inanıp gönül vererek insan olma fırsatı veren bir devrimdir. Bu devrim, insanlara, kapitalist sisteme karşı, insanca yaşayacağımız bir sistemin kurulabileceğini ve bu sistemin başarılı olacağını somut olarak göstermesi bakımından çok önemlidir. Bu devrim, dünyanın her yerinde ezilenlerle, insanı, emeği, doğayı ve dünyanın geleceğini düşünenlere umut veren bir devrimdir.

Bu sempozyum, emek sömürüsüyle birlikte kültürel sömürünün ve inanç sömürüsüyle gericiliğin tavan yaptığı bir dönemde gerçekleşmektedir. Özgürlük ve bağımsızlık yerlerde sürünürken eşitsizliğin alıp başını gittiği bir ortamda yapılmaktadır. Bu sempozyum, Ekim Devrimi’ni anarak, birilerine bu devrimin başarılarıyla devrim sonrasındaki yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasına yol açan yanlışları öğrenme fırsatı vermesi ve de daha önemlisi, insanlara bir başka dünyanın, sosyalist bir dünyanın, kurulabileceğinin bir düş olmadığını gösterecek olması bakımından önemlidir.

Sempozyuma sunacağınız tebliğin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Bu bildiride, Ekim Devrimi’yle başlayan ve her biri birer devrim niteliğinde olan eğitimdeki dönüşümleri özetlenip değerlendirilecek. Eğitimdeki dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde, başta Lenin olmak üzere, devrimci kadroların özverisi, insan ve yurtseverliği ile eğitime verdikleri önem öne çıkmaktadır. Devrimin hemen sonrasında, eğitimde Marksist ideolojinin uygulanmasına başlanmıştır. Kilise-okul ilişkisine ve dini öğretime son verilmiştir. Özel öğretim kurumları kapatılmıştır. Parasız, karma ve 15 yaşına kadar zorunlu eğitime geçilmiştir. Rus olmayan uluslar, anadillerinde öğretim yapmaya teşvik edilmiştir. Bildiride ayrıca, Sovyetlerdeki eğitim devriminin diğer ülkelerdeki etkileri üzerinde durulmaktadır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Yukarı