Sol Şerit

Prof. Dr. Bilsay Kuruç Marksist Manifesto okurlarıyla buluştu

Marksist Manifesto dergisinin düzenlediği Maltepe Nazım Kültürevi’nde yapılan söyleşide Prof. Dr. Bilsay KURUÇ’un katılımıyla “100. yılında Ekim Devrimi” konuşuldu.

Maltepe Nazım Kültürevi’nde Prof. Bilsay Kuruç “100. Yılında Ekim Devrimi ” sunumunu gerçekleştirdi.
Ekim Devrimi’nin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkisinin sonucunu Lenin’inin ölümü üzerine TBMM’ deki taziye mesajı önerisi üzerinden anlatan Kuruç; iki yeni ülkenin kaderinin birbirini nasıl etkilediği konusunda bir meclis tutanağı ile açıklamış oldu.

Ekim Devrimi öncesi Dünya kapitalizmi ve Rusya’daki kapitalizmin durumunu anlatarak devam eden Bilsay Kuruç, Rusya’ da kapitalizmin gelişimini anlattı. Gelişen Rus kapitalizminin ve toprak mülkiyetinin yarattığı sorunlar ve bunların çözümsüzlüğünün Ekim devrimine hazırladığı zeminden bahseden Kuruç, bu zeminin üzerine basan Bolşeviklerin devrim mücadelesinin ara uğrakları ve sıçrama noktalarınına değindi.
Nisan Tezleri ve Devlet ve Devrim kitabının yazıldığı iki önemli tarih üzerine yoğunlaşılan sunumda, Bolşevik Partinin ve Lenin’in bu mücadele süreçlerindeki rolü üzerinde durdu.

Ekim devriminin gerçekleştiği 6-7 Kasıma kadar geçen tarihsel kesite kadar anlatılan süreç. Ekim devriminin Savaş ve uluslararası ilişkiler başlıklarının etkileri üzerine yapılan değerlendirme ile son buldu.

Yukarı