Görüş

Kamil Tekerek: Ekim Devrimi'nin temel derslerinden biri sosyalizmin ve devrimin güncelliğidir

Marksist Manifesto dergisi Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu” düzenleyecek.

Marksist Manifesto dergisi Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu” düzenleyecek.

15 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum Ekim Devrimi’nin ve Sovyetler Birliği’nin  insanlığa kazandırdıklarını yeniden hatırlamak ve bugün ile bağını kurmak amacıyla toplanacak.

Gazete Manifesto olarak biz de sempozyumda tebliğ sunacak isimlerin sempozyum hakkındaki görüşlerini aldık.

Bugünün ikinci görüşü Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi Kamil Tekerek’e ait. Tekerek sempozyumda “Ekim Devrimi’nin dünya komünist hareketine etkileri / Sosyalist Blok” üzerine konuşacak.

Ekim devriminin ve dolayısıyla bu sempozyumun bugün için önemi nedir?

Büyük Ekim Devrimi insanlığın tarihsel gelişiminde ve tarihin tekerleğinin ileriye doğru dönmesindeki rolü yadsınamaz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Ekim Devrimi’nin bir yanılsama ya da anomali olduğunu savunan görüşler varlığını devam ettiriyor. Bugün yaptığımız sempozyumun Ekim Devrimi’nin geleceğe aktarılması yanında hala bu negatif görüşlerle hesaplaşma gibi bir yanı da bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte, kapitalizmin emperyalizm aşamasına geçilmesi ile birlikte sosyalist devrimler çağının açıldığını biliyoruz. Sosyalizmi ve Ekim Devrimi’ni tarihte yaşanmış ve bitmiş bir olgu olarak görmektense, insanlığın kurtuluş yolunun hala ve hala işçi sınıfının iktidarının yolunu açan sosyalist devrimde olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ekim Devrimi’nden bugüne aktarılacak temel derslerden bir tanesi sosyalizmin ve devrimin güncelliğidir. Sempozyumun buna da hizmet etmesi bakımından önem taşımaktadır.

Sempozyuma sunacağınız tebliğin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Sempozyumda Ekim Devrimi’nin dünya komünist hareketine etkileri ile ilgili bir tebliğ sunacağım. Bu başlıktaki tartışmalar ile birlikte tarihsel çerçeveyi de ele almak gerekiyor. Bilindiği üzere dünya komünist hareketinin tarihi Ekim Devrimi’nin çok öncelerine dayanıyor. Birinci ve İkinci Enternasyonal pratikleri ile birlikte belli ve uzun sayılabilecek tartışmaları yapan dünya üzerindeki komünistler açısından Ekim Devrimi ile yeni bir pencere açılmış, devamında Üçüncü Enternasyonal (Komintern) ilan edilmiştir. Komintern’in güncel politikaları ile ilgili bir dizi tartışma bulunsa da açılan pencerenin ne olduğunun iyi kavranması ve bu bağlamda oluşan enternasyonalist bir bakış gerekmektedir. Örneğin bugüne bakıldığında dünya üzerinde bir komünist hareketin varlığında bahsetmek zor görünmektedir. Bunun için bile Ekim Devrimi’nden dersler çıkartmaya çalışacağız.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Özellikle lise ve üniversite öğrencileri ile, genç işçi arkadaşlarımızı sempozyuma davet etmek istiyorum. Ülkemiz gençliğinin Ekim Devrimi’ni içselleştirmesi, kendi kurtuluşlarından hareketle toplumsal kurtuluş düşüncesine buradan ulaşmaları çok önemli bir kazanım olacaktır. İnsanlık tarihinde yaşanan olaylar birbiriyle eşit görüldüğü sürece emekçilerin ve dolayısıyla tüm insanlığın kurtuluşu gecikecek. Buna izin vermemeliyiz. Okullarda Fransız Devrimi de bağlamının çok dışında tarihteki herhangi bir olay gibi anlatılıyor. Ekim Devrimi’nden ya hiç bahsedilmiyor ya da o da çok yüzeysel bir anlatıma tabi tutuluyor. Böylesi bir ortamda ülkemizdeki cumhuriyet tartışmalarına sağlıklı bir yaklaşım geliştirilmesi imkansız.

Yukarı