emperyalizme karşı mücadele konferansı
Görüş

Kaan Kavuşan: Bu sempozyum sosyalist devrimin güncelliğini tekrar haykırmanın aracı olacaktır

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız onuncu görüş Fitbol Dergisi yazarı ve futbol scoutu Kaan Kavuşan’a ait.

Marksist Manifesto dergisi Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu” düzenleyecek.

15 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum Ekim Devrimi’nin ve Sovyetler Birliği’nin  insanlığa kazandırdıklarını yeniden hatırlamak ve bugün ile bağını kurmak amacıyla toplanacak.

Gazete Manifesto olarak sempozyumda tebliğ sunacak isimlerin sempozyum hakkındaki görüşlerini aldık.

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız onuncu görüş Fitbol Dergisi yazarı ve futbol scoutu Kaan Kavuşan’a ait. Kavuşan’ın sempozyuma sunacağı tebliğ’in konusu “Sosyalizm ve Spor” olacak.

 

Ekim devriminin ve dolayısıyla bu sempozyumun bugün için önemi nedir? 

Ekim Devriminin üzerinden geçen 100 yıla rağmen, reel sosyalizm deneyinin çökmesiyle birlikte dünyanın emekçi sınıfları birçok sömürüye maruz kaldı. İşçi sınıfının ve onun iktidarı sosyalizmin kazanımları, sadece işçilerin değil küçük burjuva ve köylü kitlelerin de elinden tek tek alındı. Bu süreç sertleşerek de devam ediyor. Kapitalist bir ülkede olmasına rağmen, iki kutuplu bir dünyada yaşamanın avantajını kullanan anne ve babalarımızın elde ettiği şeyleri, yeni nesillerimizin kendi öz maddi gücüyle elde etmesi artık çok güç. Devamlı bir iş ve kira ödemeden kafasını sokacağı bir mülk sahibi olma hayali pek çok kişi için imkansız bir rüyaya dönüşüyor. Neo-liberalizm, sermayeciler ve onların çeşitli biçimlerdeki gerici hükümetleri, güvenlikçi ve saldırgan tavrını emekçi sınıfları daha da ezmek için büyük şiddetle kullanmaya devam ediyor. Hayat biçimine müdahale, gericilik ve dincilik tartışmaları yüz yıldır hiç bu kadar keskin olmamıştı belki de. Bunca sömürünün tekrar 100 yıl öncesine dönercesine sahneye konulduğu bir zamanda, Ekim Devriminin amacı hâlâ günceldir. Bu sempozyum da sosyalist devrimin güncelliğini tekrar haykırmanın aracı olacaktır.


Sempozyuma sunacağınız tebliğin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Tebliğimin konusu “Sosyalizm ve Spor.” Temelde Sovyetler Birliği ve Ekim Devriminin etkilediği anayurt ve Doğu bloğunda, sporun günlük hayata ve sağlığa katkılarını; sosyalizmin gelişiminde ve II. Dünya Savaşı’nda yerkürenin faşizmden kurtuluşunda oynadığı rolü ele alıyor. Aynı zamanda sosyalist sporun, yeni kurulan ve diplomatik izolasyon altında tutulan Sovyetler Birliği’ne, dolayısıyla sosyalizme ve bir kutup olduğu için tüm ülkelerin emekçi sınıflarına ve de dünya sporuna neler kattığını da incelemeye çalışıyor.


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çok değerli konukların katılacağı bu sempozyumu, sosyalistlerin kaçırmaması hatta kendini sosyalist olarak tanımlamayan kişilerin bile ilgiyle takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada ortaya konacak nesnellik içindeki konuşmalar, günümüzü daha iyi okumak için bir atölye görevi görecektir.

Yukarı