Görüş

Ekim İsmi: Ekim Devrimi bir başlangıçtır

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız onbeşinci görüş Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi Ekim İsmi’ye ait.

Marksist Manifesto dergisi Ekim Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu” düzenleyecek.

15 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum Ekim Devrimi’nin ve Sovyetler Birliği’nin  insanlığa kazandırdıklarını yeniden hatırlamak ve bugün ile bağını kurmak amacıyla toplanacak.

Gazete Manifesto olarak sempozyumda tebliğ sunacak isimlerin sempozyum hakkındaki görüşlerini aldık.

Sempozyum ile ilgili paylaşacağımız onbeşinci görüş Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi Ekim İsmi’ye ait. İsmi’nin sempozyuma sunacağı tebliğ’in konusu “Sosyalist Devrim ve Leninizm” olacak.

 

Ekim devriminin ve dolayısıyla bu sempozyumun bugün için önemi nedir?

Ekim Devrimi sınıflı toplumların tarihini daha önceki hiçbir toplumsal hareketliliğin etkileyemeyeceği ölçüde değiştirdi, yön verdi ve sınıfsız topluma giden yolun da kapısını açtı. Bu nedenledir ki, Ekim Devrimi bir başlangıçtır. Bir kez başladığında, bir kez gerçekleştiğinde artık gerisine dönülemeyecek, bütün belirleyici öznelerin ve ilişkilerin kendisine göre konum almaya başladığı bir akışın başlangıcı. Nitekim, bugün bütün insanlığın çıkarına uygun atılmış her adımda, başlanmış her uygulamada Ekim Devrimi’nin, ya da başka deyişle, reel sosyalizmin izlerini görüyoruz.

Dünyamızın reel sosyalizmin çözülüşü sonrası içine düştüğü durum Ekim Devrimi’nin insanlık için anlamını yeterince anlatıyor. Bugün, kapitalizm insanlığı yeni ortaçağa ikna etmeye çalışıyor. İnsanlığı sömürüye, köleliğe, savaşa, yok oluşa boyun eğmeye, bunlar karşısında isyan etmemeye zorluyor. Sempozyumun anlamı da burada yatıyor. Sempozyum Ekim Devrimi’nin mirasını sahiplenen, sosyalizmin güncelliğini ve zorunluluğunu bilen ve bunun için mücadele eden bir siyasi öznenin çağrısıdır. Hatırlatmak, sahiplenmek ve örgütlenmek için…

Sempozyuma sunacağınız tebliğin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Tebliğ devrim teorisi ve Leninizm üzerine. Devrim teorisinin tarihsel gelişimi ve bugüne yansılarıyla, Lenin’in Marx ve Engels’in kurduğu teorik yapıya yapmış olduğu katkıları tartışacak.

Son olarak eklemek istediğiniz birşey var mı?

Sempozyumun daha detaylı çalışmalar için bir başlangıç olmasını diliyorum.

Yukarı