Hafıza-i Beşer

Bahar eylemlerinin öncüsü: SEKA grevi

1980 darbesi işçi sınıfı ve sendikalar açısından yıllar sürecek bir etki yaratmıştır. 12 Eylül’ü gerçekleştirenler, DİSK’i tasfiye etmiş, sendikal faaliyetleri ve toplu sözleşmeleri askıya almış, işçi sınıfı üzerindeki baskıyı arttırmış bunun yanında sermayeye geniş hareket alanları yaratmıştır.

Bu baskı ortamının sınıf açısından ilk kırılma noktası ise 1986 yılındaki NETAŞ grevi olmuştur. 1987’de başka grevler yaşanmış ancak kitlesel olarak kamu işçilerinin on bini aşkın kişi ile katıldığı tek grev SEKA grevi olmuştur.

06 Eylül 1988’de başlayan büyük grev, Kocaeli halkının yanı sıra birçok değişik işkollarındaki sendikalardan destek aldı.

Kağıt satışlarının durması ve yaşanan sıkıntılar o zaman iktidarda bulunan ANAP hükümetini zora sokmuş ve sıfır gümrük ile kağıt ithal etmeye başlamıştı. Grev bazı sendikacı ve işçilerin itirazına rağmen yapılan anlaşma ile 14 Ocak 1989 tarihinde sona erdi. Bahar eylemlerine bir nevi öncülük eden SEKA grevi, işçiler açısından, sonraki yıllarda özelleştirmeye karşı yapılan grevler, eylemler ve fabrika işgalleri için iyi bir deneyim oldu.

Yukarı