Kültür Sanat

Sovyetler Birliği'nde ırkçılık ve savaş karşıtı posterler

SSCB’nin sanatçılarının hazırladığı görsel propaganda ırksal nefret, sömürgecilik ve emperyalizmin aksine toplumsal eşitliği desteklemekteydi.

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra dünyanın ilk sosyalist devleti olan Sovyetler Birliği kuruldu ve her alanda sosyalist inşa sürecine başlandı. Sovyetler Birliği bu sosyalist inşa süreci içerisinde kapitalizme, emperyalizme, sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadeleyi yükseltti. O dönem “Özgürlükler ülkesi” olarak lanse edilen ABD’de Ku Klux Klan gibi gruplar tarafından siyahiler katledilirken ve ikinci sınıf vatandaş durumundayken, SSCB’de her ırktan ve her milletten insanlar eşit haklara ve sosyal statüye sahipti.

Viktor B. Koretsky’de Sovyetler Birliği’nde ırkçılık ve savaş karşıtı ajitprop (ajitasyon ve propaganda) çalışmaları yapan isimlerden biri. Gazete Manifesto olarak bu çalışmaların bazılarını sizler için derledik.

Yukarı