Emek Postası

İmamların Cumhuriyeti’nde işçi sınıfına yer yok

Yayınlanan raporda, İmamlar Cumhuriyeti’nin işçi sınıfını ne derece kuşattığını ve sendikasızlaştırmayla birlikte işçilerin daha fazla sömürülmesinin önünü açtığı somut olarak ortaya koyuldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), 2017 Temmuz ayına dair sendikalaşma ve 2016 Aralık ayı toplu iş sözleşmesi yapma verilerini değerlendirdiği raporunu yayınladı. Raporda yayınlanan veriler, ‘İmamlar Cumhuriyeti’nin işçi sınıfını ne derece kuşattığını ve sendikasızlaştırmayla birlikte işçilerin daha fazla sömürülmesinin önünü açtığını somut olarak ortaya koyuyor.

İmamlar Cumhuriyeti’nde patronların işçi sınıfını ne derece kuşattığı ve sendikasızlaştırarak işçileri daha fazla sömürmesinin yolunu açtığını somut bir şekilde göstermiş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) 2017 yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre resmi sigortalı işçi sayısının 13 milyon 581 bin 554 olmasına rağmen bunların sadece 1 milyon 623 bin 638 olduğu açıklanan raporda işçi sınıfındaki sendikalaşma oranının yüzde 11.95 (%12) olduğu belirtildi. Bu görece yüksek rakamın, sigortasız ve kayıt dışı olarak çalışan işçileri kapsamadığı için doğru olmadığı belirtilen raporda, “fiili sendikalaşma oranı yüzde 10.3’e gerilemektedir” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte daha da vahimi, Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısının ise, sendikalı işçi sayısının çok daha altında olduğu ifade edildi.

Yüzde 10’luk gerçek sendikalaşma oranı esas alındığında işçilerin sadece yüzde 7.3’lük diliminin toplu sözleşme kapsamında olduğu ifade edilen raporda, işçilerin yüzde 93 gibi çok büyük bir kısmının toplu iş sözleşmeleri sürecinden yararlanamadığı belirtildi. Yine aynı şekilde, özel sektörde ise bu rakam yüzde 5.5’ekadar gerilediğinin de altı çizildi.

Farklı iş kollarındaki toplu iş sözleşme oranlarına da değinilen raporda, “Metal iş kolunda 89 bin sendika üyesi, yani  sendika üyelerinin yüzde 34’ü toplu iş sözleşmesinden yoksundur. Aynı şekilde genel işler iş kolunda 79 bin sendika üyesi toplu iş sözleşmesinden mahrumdur. Büro işkolunda 58 bin, savunma ve güvenlik iş kolunda ise 51 bin sendika üyesi toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındadır. Genel işler, güvenlik ve büro iş kolundaki farkın en önemli nedeni taşeron şirketlerde çalışan işçilerin üye yapılması fakat bunların önemli bir bölümünün toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanamamış olmasıdır” denildi.

Raporda öne çıkan noktalar şu şekilde özetlenebilir:

-Resmi sendikalaşma oranı yüzde 12. 4 Kayıt dışı işçileri de kapsayan fiili sendikalaşma oranı yüzde 10

-Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı genelde yüzde 7.3, özel sektörde yüzde 5.5

-İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız, yüzde 95’i toplu iş sözleşmesiz

-2013-2017 arasında sendikalı işçi sayısı 1 milyondan 1.6 milyona çıkmasına rağmen, sendika üyesi işçilerin yaklaşık 450 bini toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor

-Sendikalaşmada yaşanan artışın temel nedeni kamu taşeron işçilerin sendikalaşması, ancak büyük bölümü toplu iş sözleşmesi kapsamında değil

-Sendikalaşmanın en düşük olduğu işkolları yüzde 2.9 ile inşaat, yüzde 3.4 ile turizm ve yüzde 5.1 ile büro işkolu. 4 Erkek işçilerde sendikalaşma oranı yüzde 13 iken, kadın işçilerde yüzde 8

-İstanbul yüzde 7.8 sendikalaşma oranı ile 81 il içinde 76. sırada

Sosyalist Cumhuriyet gazetesi, AKP’nin ülkeyi çökertmesine karşı “Yeni bir Türkiye için sosyalizm!” manşetiyle çıktı

Yukarı