Ekonomi

Santraller, limanlar, madenler, fabrikalar... 15 yılın yağması açıklandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2002-2017 yılları arasında özelleştirilen KİT’lere ve elde edilen gelire ilişkin soru önergesini yanıtladı.

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana kamuya ait elde ne varsa haraç mezat sermayeye peşkeş çeken AKP Hükümeti, Meclis’te konuyla ilgili soru üzerine dönemi boyunca yapılan özelleştirmelere ilişkin bilgi verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 15 yılda gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 59 milyar 558 milyon 255 bin ABD Doları olduğunu açıkladı.

Bakan Ağbal CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 2002-2017 yılları arasında özelleştirilen KİT’lere ve elde edilen gelire ilişkin soru önergesini yanıtladı.

“10 liman, 81 elektrik santrali, 40 tesis/işletme, 3.483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası”

Maliye Bakanı, 18 Kasım 2002 – 25 Temmuz 2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 94 kuruluşta bulunan kamu paylarının blok satış, halka arz ve İMKB’de hisse senedi satışı yoluyla, 10 liman, 81 elektrik santrali, 40 tesis/işletme, 3.483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası ile araç muayene hizmetlerinin de varlık satışı/işletme hakkı devri yoluyla özelleştirildiğini ayrıca özelleştirme programındaki kuruluşların envanterinde kayıtlı bir kısım makine-teçhizat, demirbaş vb. varlıklar ile bu kuruluşlar adına tescilli markaların satışının yapıldığını söyledi.

Ağbal, 18 Kasım 2002 – 25 Temmuz 2017 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarının 59 milyar 558 milyon 255 bin ABD Doları olduğunu bildirdi.

Yukarı