Bilim Teknik

Dünya nüfusunun yakın gelecekte 8,6 milyara ulaşması bekleniyor

Birleşmiş Mİlletler (BM) raporuna göre dünya nüfusunun 7,6 milyara ulaştığı açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) dünyadaki “kaynaklı problemlere dikkat çekmek” amacıyla ilan ettiği Dünya Nüfus Günü’nün bu yıl 18.si kutlarken, yayınladığı istatistiki bilgilere göre, dünya nüfusunun 7,6 milyara ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu’na göre dünya nüfusunun geçtiğimiz 12 yıl içinde 1 milyar kişi daha artarak 7,6 milyara ulaştığını açıkladı.

Yine aynı rapora göre dünyanın 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara ve yüzyılın sonunda ise 11,2 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yayınlanan istatistiki bilgilere göre günümüzde dünya nüfusunun yüzde 60’ı (4,5 milyar) Asya kıtasında, yüzde 17’si (1,3 milyar) Afrika kıtasında, yüzde 10’u (742 milyon) Avrupa kıtasında, yüzde 9’u (646 milyon) Latin Amerika ve Karayipler’de ve yüzde 6’sı ise (361 milyon) Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi 1,4 milyarlık nüfusuyla Çin olarak belirlenirken, en kalabalık ikinci ülke ise 1,3 milyarlık nüfusuyla Hindistan olduğu görülüyor.

Cinsiyetlere göre ayrıma bakıldığında ise, erkek nüfusun kadınlara oranla daha fazla olduğu görülüyor. Rapora göre, dünya üzerinde her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.

Yaşa göre dağılımda ise dünya nüfusunun yüzde 26’sını 15 yaş altı çocuklar, yüzde 61’ini 15-59 yaş arasındakiler ve yüzde 13’ünü ise 60 yaş üstündeki insanlar oluşturuyo

Aynı zamanda 10 yıl öncesine göre küresel nüfus artışının da azaldığı görülüyor. 10 yıl önce bu artış oranı 1,24 iken bu yıl 1,10 olarak görülüyor. Bu gerilemeye rağmen, dünya nüfusu her yıl 83 milyon daha da artıyor.

Nüfus artış hızının Afrika’da artması beklenirken Avrupa’da ise düşmesi bekleniyor.

Yukarı