Kadınların Sesi

İlerici Kadınlar Derneği Türkiye Konferansı toplanıyor

İlerici Kadınlar Derneği tarafından Türkiye Konferansı toplanacağı duyuruldu.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından Türkiye Konferansı toplanacağı ilan edildi.

Türkiye’deki kadın mücadelesinin tarihsel örgütlerinden biri olan İKD, günümüzde yürüttüğü örgütlenme faaliyetleri ile gerici AKP iktidarına karşı kadınların sesinin yükseltmeye devam ediyor.

“Kadın- erkek eşitsizliğinin ayyuka çıktığı, kadının toplumsal kimliğinin zayıflatıldığı AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sinde biz kadınlar boyun eğmeyecek, örgütleneceğiz.” diyerek çağrısı yapılan konferans 28 Mayıs Pazar günü saat 14:00-17:00 arasında İstanbul Şişli’de bulunan Kenter Tiyatrosu’nda yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKD tarafından düzenlenecek Türkiye Konferansı çağrı metni şu şekilde: 

Ülkemiz, AKP iktidarı ile birlikte kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığı, cinayetlere kurban gittiği, sadece annelik misyonu ve ev içi rolleri ile tanımlandığı bir süreci yaşamıştır, yaşamaktadır. Kadınların üretim sürecine katılımının çok düşük olduğu, çalışan kadınların ise esnek çalışma adı altında güvencesiz ve örgütsüz kaldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülkemizde milyonlarca kadın ev kadını olarak tanımlanmakta, kamu hizmeti olarak sunulması gereken çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi hizmetler , kadınların temel görevi olarak addedilmektedir.

AKP’nin kurmak istediği yeni rejim, gerici ve kadın düşmanı politikalarla şekillenmektedir. Yandaş medya kuruluşları, yaptıkları yayınlarla bu politikalara hizmet etmektedir. Hukuk sistemi, kadın katillerine ve istismarcılara uyguladığı iyi hal indirimleri ile yeni rejimin emrindedir. Eğitim sistemi, küçücük kız çocuklarına cinsiyet rolleri üzerinden misyon biçmekte, karma eğitim, tartışma konusu yapılmaktadır.

AKP iktidarı, yeni rejimini 16 Nisan referandumu ile tescillemek istemiştir. Ancak referandum ülkemizin aydınlanmacı ve ilerici birikiminin bu gidişata dur dediği bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Toplumun yarısı; gericiliğe, piyasacılığa, AKP’nin yeni rejimine HAYIR demiştir. Referandumun az bir farkla ortaya çıkan şaibeli evet sonucu yeni rejime meşruluk kazandırmamaktadır.

16 Nisan’da ortaya çıkan direncin önemli bir kesimi de kadınlar olmuştur. Bu direnç şimdi daha da arttırılmalıdır. Emeğimizin yok sayılmasına, özgürlüklerimizin elimizden alınmasına, şiddete, cinayetlere, çocuk istismarına ve her türlü gericiliğe karşı mücadelemizi büyütme zamanıdır.

İlerici Kadınlar Derneği olarak emekten ve aydınlıktan yana olan bütün kadınları örgütlü mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştireceğimiz Türkiye Konferansı’nda kadın mücadelesinin gündemlerini tartışmaya ve yeni dönem hedeflerimizi hep birlikte ilan etmeye planlamaya davet ediyoruz.

İNSANCA BİR YAŞAM EŞİTLİKÇİ BİR DÜZEN İÇİN İKD SENİ ÇAĞIRIYOR.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

PROGRAM
1- Siyasi raporun sunumu ve rapor hakkında genel görüşme
2- Faaliyet raporunun sunulması
3- Karar önerilerine dair genel görüşme ve karar önerilerinin oylanması
4- İKD merkezi kurullarının oylanması
5- Kapanış

Tarih: 28 Mayıs 2017
Saat: 14:00- 17:00
Yer: Kenter Tiyatrosu
Adres: Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Cd. No:35, 34373 Şişli/İstanbul

 

Yukarı