İç Açı

Marksist Manifesto'nun yeni sayısı çıktı

Teorik dergi Marksist Manifesto’nun yeni sayısı “Emperyalizm” konulu dosyasıyla raflardaki yerini aldı.

Marksist teori dergisi Marksist Manifesto’nun yeni sayısı “Emperyalizm” konulu dosyasıyla raflardaki yerini aldı.

Derginin 3’üncü sayısının dosya konusunu oluşturan “Emperyalizm”, 11 yazar tarafından farklı boyutları ile ülke ve dünyada yaşanan gelişmeler ekseninde ele alındı. Dergide bununla birlikte Türkiye Komünist Partisi’nin son yıllarda yaşadıkları üzerinden ortaya çıkan tartışmalar ile ilgili yazılara da yer veriliyor.

Dosya konusuna ilişkin, “Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin üzerinden 25 yılın geçtiği bir dünyada, kapitalizmin kendini var edebilmesinde ve yarattığı sorunları yönetebilmesinde bugün artık uluslararası olmak kadar her boyutuyla ülkelere içkin bir olgu olarak emperyalizmi ele almak bir zorunluluk haline geldi.” ifadeleri kullanılan dergide Kurtuluş Kılçer, “Emperyalizm ve sosyalist devrim” başlıklı yazısıyla Sosyalist Devrim stratejisinde emperyalizmin nasıl bir yere oturması gerektiğini, tarihsel bir çerçeve çizmesinin ardından güncel boyutları ile kaleme aldı.

Umut Kuruç, “Kriz ve gerilim sarmalında emperyalizm: Dün ve bugün” başlıklı yazısında Emperyalizmin bugünkü krizinin sonucu olarak ortaya çıkan konumlanış-
lar, uluslararası sermayenin yeniden yapılanmasıyla yaşanan dönüşümler, gelişkin kapitalist ülkelerin ve emperyalist güçlerin kendi aralarındaki gerilimler ve bu bütünsel perspektif bağlamında Ortadoğu ve Türkiye’nin durumunu ele aldı.

“Günümüzde emperyalizm ve sınıf mücadelesi” yazısıyla Irmak Ildır, uluslararası sermayenin ve sermaye sınıfının yapısını emperyalizmin güncel gelişme dinamikleri ile ele alıyor. Ildır’ın yazısında teknolojik gelişmelerin sermaye birikimi açısından ne anlama geldiği, işçi sınıfı hareketlerinin emperyalizm boyutu göze alınarak değerlendiriliyor. Üretim ilişkilerinin bugününe atfedilen sınıf körü bakışlar yazı boyunca irdeleniyor. Türkiye işçi sınıfının yazıda ele alınan konular bağlamında nereye oturduğu da ifade ediliyor.

Behiç Oktay tarafından kaleme alınan “Kürselleşme mi, emperyalizm mi?” yazısında , emperyalizm ve küreselleşme kavramlarının karşılaştırılması ve küreselleşme yalanlarının emperyalizmin saldırıları bağlamında nereye oturduğu konusu masaya yatırılıyor.

ABD seçimleri sonrasında Murat Yurttaş tarafından kaleme alınan “Sam Amca nereye?” başlıklı yazıda ABD’nin ekonomik ve askeri olarak güncel durumu değerlendiriliyor,
ABD dış siyasetinin kısa tarihine ışık tutuluyor ve son olarak da “Pax Americana
mümkün mü?” sorusuna cevap aranıyor.

“Avrupa Birliği’nin duraklama dönemi” yazısı Avrupa Birliği’nin dönüm noktalarının, yaşadığı krizlerin ve duraklama döneminin ele alındığı yazı Haluk Mutlu imzası taşıyor.

“Tartışmaya başlamak için bir giriş: Çin emperyalist mi?” başlıklı yazıyla da emperyalizmin geleceğinde rolünün ne olacağı merak edilen ülkelerden biri olarak Çin’in pozisyonu, yine Behiç Oktay tarafından kaleme alındı.

Dergide “Emperyalizm” başlıklı dosya kapsamında bir de çeviriye yer veriliyor. İngiltere’de Devrimci Komünist Grup tarafından çıkartılan “Fight Racism! Fight Imperialism!” isimli gazetenin Ağustos/Eylül 2016 tarihli sayısında yayınlanan yazı, BREXIT’in İngiltere’nin krizinde ne anlama geldiğini değerlendiriyor. Yazı, Afşin Burak Umar tarafından Türkçeye çevrildi.

Okuma Notları köşesinde de Lenin’in “Emperyalizm: Kapitalizmin en yüksek aşaması” adlı eseri Ali Yılmaz tarafından değerlendirildi.

‘Portrelerden’ köşesinde ise dünya komünist hareketinde, emperyalizm tartışmalarında akla ilk gelen isimlerden birine, Rosa Luxemburg’a yer verildi. Yazı, Hanife Şahan tarafından kaleme alındı. Emperyalizmi kültürel olarak ele alan yazı ise Cengiz Kılçer tarafından kaleme
alındı.

Emperyalizmin kültür alanında oldukça yoğun olarak kullandığı alanlardanbiri olarak sinema, “Beyaz Miğferler” filmi ele alınarak Alev Doğan tarafından değerlendirildi.

“Anlatılan senin hikayen değil…”

Dergide dosya dışı olarak da bazı yazılar ve belgeler yer aldı. İlk yazı, “Oportünizm, liberalizm… Tasfiyeyi yenmek” başlığı ile çıkan Gelenek dergisinin son sayısındaki yazılara cevap niteliği taşıyor. Marksist Manifesto dergisi, sözkonusu yazılara ilişkin, “TKP’nin son üç yılda yaşadığı sıkıntılara kendince nokta koyma amacı taşıdığı belli olan dergi, ne yazık ki gerek üslubu gerekse içeriği bağlamında bu sorunların Komünist Parti nezdinde yeniden üretilmesinin zeminini ortaya çıkarmış durumda. ‘TKP’ ismi taşımanın ‘TKP’nin birikimini taşımaya, “Gelenek” isimli dergi çıkarmanın Gelenek’in ilkelerini sürdürmeye yetmeyeceğini Gelenek’in son sayısı aracılığıyla üzülerek gördük.” diyerek, dergide Sezgi Candan tarafından kaleme alınan “Anlatılan senin hikayen değil…” başlıklı bir yazıya da yer verildiği belirtiliyor.

Dergide ayrıca TKP tartışmaları bağlamında iki belge daha sayfalarda kendine yer buldu. Birincisi 25 Ocak 2017 tarihinde Gazete Manifesto’nun Türkiye Komünist Hareketi (TKH) MK üyesi Aysel Tekerek ile gerçekleştirdiği röportaj. Diğeri ise 29 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı’nda Kurtuluş Kılçer tarafından yapılan konuşmanın tam metni.

Dergide son olarak ise 21 Mart 2017 tarihinde Newroz vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi tarafından yayınlanan deklarasyona yer veriliyor.

Marksist Manifesto dergisini Türkiye Komünist Hareketi il ve ilçe binalarından edinebilirsiniz.

Yukarı