Kadınların Sesi

VİDEO | İlerici Kadınlar Derneği'nden eylem: Aklayamazsınız!

İlerici Kadınlar Derneği Kadıköy’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tecavüzü meşrulaştıran yasa girişimine karşı İlerici Kadınlar Derneği Kadıköy’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada cinsel istismarın bir insanlık suçu olduğu ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtilirken, yasanın geri çekilmesi ve önerge sahiplerinin istifa etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca CNN Türk’te 13 yaşında kız çocuklarının dini nikah ile evlenmesinin meşru olduğunu savunan eski AKP milletvekili adayı Vahdettin İnce’nin yargılanması gerektiği söylendi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

CİNSEL İSTİSMAR İNSANLIK SUÇUDUR, AKLAYAMAZSINIZ!

Çocuklarımızı her fırsatta kirli emelleri için kullanmaya çalışan gerici AKP iktidarı tecavüzcüleri aklama derdine düştü. Bir yandan kız ve erkek çocuklarının aynı ortamda bulunmalarına, yan yana oturmalarına ahlakçılık ikiyüzlülüğü ile tepki gösteren gericiler , öte yandan 12 yaşını doldurmuş çocukların cinsel istismarında  rıza aramaktadırlar.

AKP’li vekillerin meclise sunduğu önerge tecavüzleri meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sunulan önergede ,cinsel istismar suçlarında, mağdurla failin evlenmesi durumunda tecavüzcünün ceza almaması isteniyor. Önerge aynı zamanda  fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesini veya infazın ortadan kaldırılmasını öngörmektedir.

Adalet bakanı ve hükümet geçmişe dönük tek seferlik düzenleme yapıyoruz mağduriyetleri gideriyoruz diyerek yalan söylemektedir. Çünkü  bu önergeye ek olarak iktidar partisi, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen şu anda TBMM’de tartışılan TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istiyor. 103. maddenin bu haliyle yasalaşması, şu anda görülmekte olan cinsel istismara ilişkin ceza davalarında yargılanan ve bundan sonra meydana gelecek istismar vakalarında yargılanacak olan çok sayıda istismarcının “çocuğun rızası vardı” diyerek cezadan kurtulması anlamına geliyor. TCK madde 103’te yapılan değişikliklerle ve 17 Kasım gecesi sunulan önerge ile hem geriye hem ileriye dönük düzenlemeler yapılıyor:

  1. Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.
  1. 17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.
  1. Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının “yasal zemini” hazırlanıyor.

Son dakikada oldubittiye getirilerek verilen ve AKP oyları ile kabul edilen bu af önergesi ile rıza yaşını 12’ye indirme sonucunu doğuracak 103. madde değişikliği, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlülüklere aykırıdır, kabul edilemez. Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırılar artarak devam etmektedir. TCK 103. madde değişikliği ve eki olan AKP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul ettiği önerge, bu saldırıların en tehlikelilerindendir ve her an kanunlaşabilir.

Mağduriyetleri gideriyoruz diye kendini savunan iktidar ikiyüzlüdür. Türkiye’de her yıl on binlerce çocuk istismarı dava konusu olurken, on binlerce çocuk sokakta her türlü tehlike ile baş başa bırakılmışken, binlerce çocuk ucuz iş gücü olarak ağır işlerde çalıştırılırken ve iş cinayetlerine kurban giderken, her üç evlilikten biri çocuk yaşta gerçekleşirken ve binlerce kız çocuğu evlilik adı altında hergün istismar edilirken, kimin mağduriyetini gideriyorsunuz. Adalet bakanının küçüğün rızası şeklinde ifadeler kullanması ayrı bir skandaldır. Küçüğün rızası yoktur sayın bakan!

Daha önce diyanetin verdiği fetvalar, 9 yaşında kız çocuklarının evlendirilebileceğini vaaz eden gericiler, Ensar Vakfını savunan vekiller aynı zihniyetin temsilcileridir. Yasanın meclise sunulmasının akabinde 1 Kasım seçimlerinde AKP’den Van milletvekili adayı olan İslamcı yazar Vahdettin İnce’nin televizyon programında 13 yaşında kız çocuklarının dini nikah ile evlenmesinin meşru olduğunu savunması nasıl bir çürümüşlük ile karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesidir. Vahdettin İnce canlı yayında suç işlemiştir. Yargılanmalıdır.

Önerge sahibi milletvekillerinin ise Ensar Vakfı’nın etkinliklerinde boy göstermesi tesadüf değildir.

Cinsel istismar insanlık suçudur ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ülkenin dört bir yanından hergün çocuk istismarı haberleri gelirken çocuklarımızın değil tecavüzcülerin üstün çıkarlarını düşünen bu anlayıştan ülkemiz kurtulmalıdır.

Tecavüzü meşrulaştıran, çocuk yaşta evliliklerin önünü açan bu yasa derhal geri çekilmelidir. Önerge sahipleri istifa etmelidir.

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

Yukarı